dr Piotr Urbaniec

dr Piotr Urbaniec

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO

e-mail: urbanip@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 12:00-13:00

Piątek 12:00-13:00

pokój 224 II piętro ul.Oleska 48

dr Piotr Urbaniec 

 

dr Zbigniew Bonikowski

dr Zbigniew Bonikowski

Z-ca Dziekana, koordynator kierunku Informatyka profil ogólnoakademicki

e-mail: zbonik@uni.opole.pl 

Przyjmuje interesantów:

środa 12:00-13:00

pokój 219 II piętro ul. Oleska 48

dr Zbigniew Bonikowski

 

 

mgr inż. Władysław Makuchowski

mgr inż. Władysław Makuchowski

Koordynator kierunku Matematyka

e-mail: wmak@uni.opole.pl 

Przyjmuje interesantów:

Wtorek 12:00-13:00

pokój 226 II piętro ul. Oleska 48

mgr inż. Władysław Makuchowski 

 

dr Agnieszka Bartecka

dr Agnieszka Bartecka

Koordynator kierunku Fizyka, Optyka, Optometria

e-mail : bartecka@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

poniedziałek 12:00-13:00

środa 13:15-14:15

sala 177 I piętro (Fizyka) ul. Oleska 48

dr Agnieszka Bartecka

 

 

dr Jacek Iwański

dr Jacek Iwański

Koordynator kierunku Informatyka - studia praktyczne

e-mail : jaceki@uni.opole.pl  

Przyjmuje interesantów:

Poniedziałek 15:15-15:45

sala 105 I piętro ul. Oleska 48

dr Jacek Iwański