Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr Grzegorz Engel – przewodniczący
dr Małgorzata Kruszelnicka
dr Katarzyna Książek
dr Piotr Dzierwa
Jakub Zając – student

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr Zbigniew Bonikowski – przewodniczący
dr hab. Anna Lytova, prof UO,
dr Agnieszka Bartecka
dr Jacek Iwański
Jakub Haraf – przedstawiciel studentów
Julia Jankowska – przedstawiciel studentów
mgr inż. Małgorzata Olbińska – kierownik dziekanatu

Hospitacja zajęć dydaktycznych