Przedstawiciel Wydziału w Rektorskiej Komisji Budżetowej
Pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami
 • dr Zbigniew Lipiński.
Koordynator ds. praktyk studenckich - Matematyka
 • dr Piotr Knosalla
Koordynator ds. praktyk studenckich - Informatyka
 • dr inż. Sławomir Stemplewski
Koordynator ds. praktyk studenckich - Informatyka studia praktyczne
 • dr Zbigniew Lipiński
Koordynator programu Erasmus+

dr inż .Grażyna Suchacka 

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UO
 • dr hab. Roman Marszałek
Przedstawiciel Wydziału w Radzie Wydawniczej UO
 • dr hab. Ewa Pawelec
Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym zespole ds. programów kształcenia
 • dr hab. Dariusz Man, prof. UO
Łącznik ze stowarzyszeniem Absolwentów UO
Rada Programowa kierunku matematyka

 

 

 • dr hab. Anna Lytova,
 • dr hab. Barbara Majcher–Iwanow, Prof. UO
 • dr Małgorzata Kruszelnicka,
 • mgr Władyslaw Makuchowski – 
 • Aleksandra Sachoń – studentka,
 • Hanna Sterniuk-Mościcka – Urząd statystyczny w Opolu.
Rada Programowa kierunku informatyka
 • dr inż. Andrzej Kozik – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. UO,
 • dr Jacek Iwański,
 • dr Sławomir Kost,
 • dr inż. Grażyna Suchacka,
 • Michał Pudełko (Atos GDC)  – interesariusz zewnętrzny.
Rada Programowa kierunku Optyka
 • dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO  – przewodniczący,
 • dr Agnieszka Bartecka,
 • dr Barbara Pytel,
 • mgr Anna Burzyńska, Fielmann – interesariusz zewnętrzny,
 • Aleksandra Maciak  studentka.