Godziny przyjmowania studentów:

  • poniedziałek, wtorek: 11.30-14.00
  • środa: dziekanat nieczynny
  • czwartek, piątek: 11.30-14.00

Dodatkowo dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów:

sobota:  08:30-11.30.

 

Kierownik dziekanatu:

mgr inż. Małgorzata Olbińska pokój 111
tel.: + 48 77 452 7200, wew. 7200
e-mail: malgorzata.olbinska@uni.opole.pl                                         

 

Obsługa kierunków:
Justyna Kresan pokój 110
tel.: +48 77 452 7202, wew. 7202
e-mail: justyna.kresan@uni.opole.pl

  • studia stacjonarne: optyka, optometria, matematyka i informatyka
  • studia niestacjonarne: informatyka

 

 

1 + 7 =