Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

ul. Oleska 48
45-052 Opole
tel. +48 77 452 72 00
e-mail: wmfi@uni.opole.pl