Od dnia 23 stycznia br. jest możliwość składania podań drogą elektroniczną przez indywidualne konto w systemie USOSWEB. Po zalogowaniu się, należy wybrać zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie moduł Podania – złóż nowe podanie. W nastepnym kroku nalezy dokonać wyboru rodzaju podania, które chcemy złożyć, wypełniamy treść, załączamy załącznik (jeśli wymaga tego podanie) i kompletny dokument przesyłamy do Dziekanatu.

Szczegółowa instrukcja składania podań : INSTRUKCJA

Wzory podań:

 1. Podanie o IOS – Podanie – IOS
 2. Załącznik do IOS – Harmonogram zaliczeń – IOS
 3. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym – podanie o odpis dyplomu w języku obcym
 4. Podanie o powtarzanie semestru –Podanie – powtarzanie semestru
 5. Rezygnacja ze studiów – rezygnacja ze studiów
 6. Wniosek o rozłożenie płatności na raty – rozłożenie na raty
 7. Wniosek o wymianę legitymacji – Wniosek o wymianę legitymacji
 8. Podanie o wpis warunkowy Podanie – wpis warunkowy
 9. Podanie o wydłużenie terminu oddania pracy dyplomowej – Wniosek o wydłużenie terminu pracy dyplomowej
 10. Wniosek o zwolnienie z opłat – zwolnienie z opłat
 11. Wniosek o urlop od zajęć – Wniosek o urlop od zajec
 12. Wniosek o przywrócenie praw studenta – Zgoda o przywrócenie praw studenta
 13. Wniosek o zwrot opłaty – Podanie o zwrot opłaty za….
 14. Wniosek o zwrot opłaty za usługi edukacyjne – Podanie o zwrot opłaty za usługi edukacyjne
 15. Wniosek o przeniesienie na Uczelnię – Zgoda_na_przeniesienie_z-innej-Uczelni WMFI

Wzory podań związane z obsługą finansową – m. in. zwrot opłaty za legitymację czy dyplom znajduja się na stronie Kwestury.