Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki tworzą dwa instytuty: Instytut  Informatyki oraz Instytut Fizyki.