Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020 
w składzie:

 • dr Agnieszka Bartecka – przewodnicząca,
 • dr Zbigniew Bonikowski,
 • dr hab. Adam Bacławski,
 • mgr Kamila Kowalska-Żak,
 • Tomasz Michael (przedstawiciel studentów),
 • mgr Agnieszka Wołczak (przedstawiciel doktorantów),

 

Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020 
w składzie:

 • dr Piotr Urbaniec – pełnomocnik Dziekana ds Jakości Kształcenia – przewodniczący,
 • dr hab. Tadeusz Nadzieja,
 • dr Jerzy Michael,
 • dr Zbigniew Lipiński,
 • dr hab. Dariusz Man,
 • Kinga Grzesiak (przedstawiciel studentów),
 • Magda Górniak (przedstawiciel studentów),
 • Marlena Garczewska (przedstawiciel doktorantów),
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka