Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020 
w składzie:

 • dr Agnieszka Bartecka – przewodnicząca,
 • dr Zbigniew Bonikowski,
 • dr hab. Adam Bacławski,
 • dr Piotr Knosalla,
 • Małgorzata Hajt (przedstawiciel studentów),
 • Mgr Agnieszka Siedlaczek (przedstawiciel doktorantów),

 

Wydziałowy Zespół ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia na kadencję 2016/2020 
w składzie:

 • dr Piotr Urbaniec – pełnomocnik Dziekanat ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja,
 • dr Małgorzata Kruszelnicka,
 • dr hab. Dariusz Man, prof. UO,
 • dr Zbigniew Lipiński,
 • Adam Linek (przedstawiciel studentów),
 • Jacek Kiełbasa (przedstawiciel studentów),
 • Michał Jabłoński (przedstawiciel studentów),
 • mgr Agnieszka Bartnikowska (przedstawiciel doktorantów),
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka.

Wydziałowa Komisja ds. Uznawalności Efektów uczenia się 

 • dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO  – Prodziekan ds.Nauki – przewodniczący,
 • dr hab. Lidia Tendera, prof. UO – sekretarz;
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka – pracownik administracyjny.

Uchwała nr 09/2016-2020 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego z dn. 19 października 2017r.

Sprawozdania roczne:
Sprawozdanie z realizacji systemu doskonalenia jakości kształcenia

Sprawozdanie z realizacji oceny systemu doskonalenia jakości kształcenia

Harmonogram działań oceny jakości kształcenia WMFiI