Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

dr Grzegorz Engel – przewodniczący
dr Małgorzata Kruszelnicka
dr Katarzyna Książek
dr Piotr Dzierwa
Sandra Czura – studentka

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr Zbigniew Bonikowski – przewodniczący
dr hab. Anna Lytova, prof UO,
dr Agnieszka Bartecka
dr Jacek Iwański
Jakub Haraf – przedstawiciel studentów
Dzmitry Aleinikau – przedstawiciel studentów
mgr Agnieszka Bartnikowska – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Małgorzata Olbińska – kierownik dziekanatu

Hospitacja zajęć dydaktycznych