Dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO

tel. +48 77 452 7201
e-mail: szwast@math.uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:
czwartek 08:15 – 09:45
pokój nr 112

Dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO

Dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO

Prodziekan ds. naukowych

tel. +48 77 452 7255
e-mail: wolch@uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:
pokój nr 112, 162 IF

Dr Piotr Urbaniec

Dr Piotr Urbaniec

Prodziekan ds. studentów. Wydziałowy koordynator ECTS

tel. +48 77 452 7203
e-mail: urbanip@math.uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:
pokój nr 109