dr Piotr Urbaniec

dr Piotr Urbaniec

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO

e-mail: urbanip@uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:

Wtorek 12:00-13:00

dr Zbigniew Bonikowski

dr Zbigniew Bonikowski

Z-ca Dziekana

e-mail: zbonik@uni.opole.pl 

Przyjmuje interesantów:

pokój 109, wtorek 12:00-13:00

 

dr Piotr Knosalla

dr Piotr Knosalla

Koordynator kierunku Matematyka

e-mail: piotr.knosalla@uni.opole.pl 

Przyjmuje interesantów:

 

dr Agnieszka Bartecka

dr Agnieszka Bartecka

Koordynator kierunku Fizyka

e-mail : bartecka@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

 pokój 177 (Instytut Fizyki), czwartek 8:30-9:30

 

dr Zbigniew Bonikowski

dr Zbigniew Bonikowski

Koordynator kierunku Informatyka

e-mail: zbonik@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

pokój 109, wtorek 12:00-13:00