dr Piotr Urbaniec

dr Piotr Urbaniec

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO

e-mail: urbanip@uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:

dr Piotr Urbaniec 

Wtorek 12:00-13:00

dr Zbigniew Bonikowski

dr Zbigniew Bonikowski

Z-ca Dziekana

e-mail: zbonik@uni.opole.pl 

Przyjmuje interesantów:

dr Zbigniew Bonikowski

pokój 109, wtorek 12:00-13:00

 

mgr inż. Władysław Makuchowski

mgr inż. Władysław Makuchowski

Koordynator kierunku Matematyka

e-mail: wmak@uni.opole.pl 

Przyjmuje interesantów:

mgr inż. Władysław Makuchowski , pokój 226

 

dr Agnieszka Bartecka

dr Agnieszka Bartecka

Koordynator kierunku Fizyka, Optyka

e-mail : bartecka@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

dr Agnieszka Bartecka

pokój 177 (Instytut Fizyki), czwartek 8:30-9:30

 

dr Jacek Iwański

dr Jacek Iwański

Koordynator kierunku Informatyka - studia praktyczne

e-mail : jaceki@uni.opole.pl  

Przyjmuje interesantów:

dr Jacek Iwański 

 

 

dr Zbigniew Bonikowski

dr Zbigniew Bonikowski

Koordynator kierunku Informatyka

e-mail: zbonik@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

dr Zbigniew Bonikowski

pokój 109, wtorek 12:00-13:00