Dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UO

e-mail: szwast@uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:
czwartek 12:00 – 13:00
pokój nr 112

Dr Piotr Urbaniec

Dr Piotr Urbaniec

Z-ca Dziekana

Dr Piotr Urbaniec

Dr Piotr Urbaniec

Koordynator kierunku Matematyka

e-mail: urbanip@uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:

w poniedziałek i w czwartek w godz. 12.00 – 12.30
pokój nr 109

dr Agnieszka Bartecka

dr Agnieszka Bartecka

Koordynator kierunku Fizyka

bartecka@uni.opole.pl

Przyjmuje interesantów:

 

 

dr Zbigniew Bonikowski

dr Zbigniew Bonikowski

Koordynator kierunku Informatyka

e-mail: zbonik@uni.opole.pl
Przyjmuje interesantów:

we wtorek w godz. od 11.30 do 12.00, w piątek w godz. od 13.00 do 13.30

 pokój nr 109