• Piotr Godyń – przewodniczący
  • Mateusz Tusiński – zastępca przewodniczącego
  • Aleksandra Paluch
  • Marlena Garczewska
  • Przemysław Fordymacki
  • Rafał Wielki