• Piotr Godyń – przewodniczący
  • Aleksandra Paluch
  • Marlena Garczewska
  • Przemysław Fordymacki
  • Rafał Wielki