1. Dziekan, dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO – przewodniczący
 2. Prodziekan, dr Piotr Urbaniec
 3. Prodziekan, dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO
 4. dr hab. Adam Bacławski
 5. prof. dr hab. Janusz Czelakowski
 6. prof. dr hab. Piotr Garbaczewski
 7. dr hab. Włodzimierz Godłowski
 8. dr hab. Valentyn Laguta, prof. UO
 9. dr hab. Barbara Majcher-Iwanow, prof. UO
 10. dr hab. Dariusz Man, prof. UO
 11. prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
 12. dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO
 13. dr hab. Ewa Pawelec
 14. dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO
 15. dr hab. Janusz Prajs
 16. prof. dr Ian Pratt-Hartmann
 17. dr hab. Valeryi Slipko
 18. prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
 19. dr hab. Lidia Tendera, prof. UO
 20. prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 21. dr hab. Piotr Wojtylak, prof. UO
 22. dr Agnieszka Bartecka
 23. dr Zbigniew Bonikowski
 24. dr inż. Adam Czubak
 25. dr Małgorzata Kruszelnicka
 26. dr Ireneusz Książek
 27. dr Zbigniew Lipiński
 28. dr hab. Anna Lytova
 29. mgr inż. Władysław Makuchowski
 30. dr inż. Grażyna Suchacka
 31. dr Roman Szatanik
 32. mgr Marcin Szpanko
 33. mgr Mateusz Wróbel (doktorant)
 34. Kamila Marek (studentka)
 35. Adam Linek ( student)
 36. Błażej Mrzygłód (student)
 37. Dawid Mazur (student)
 38. Bartosz Dobrowolski (student)
 39. Jacek Kiełbasa (student)
 40. Daria Fedorowicz (studentka).