1. Dziekan, dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO – przewodniczący
 2. Prodziekan, dr Piotr Urbaniec
 3. Prodziekan, dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO
 4. dr hab. Adam Bacławski
 5. prof. dr hab. Janusz Czelakowski
 6. prof. dr hab. Piotr Garbaczewski
 7. dr hab. Włodzimierz Godłowski
 8. dr hab. Valentyn Laguta, prof. UO
 9. dr hab. Barbara Majcher-Iwanow, prof. UO
 10. dr hab. Dariusz Man, prof. UO
 11. dr hab. Roman Marszałek
 12. dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO
 13. prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
 14. dr hab. Ewa Pawelec
 15. dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO
 16. dr hab. Janusz Prajs
 17. prof. dr Ian Pratt-Hartmann
 18. prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
 19. dr hab. Zdzisław Suchanecki, prof. UO
 20. dr hab. Lidia Tendera, prof. UO
 21. prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 22. dr hab. Piotr Wojtylak, prof. UO
 23. dr Agnieszka Bartecka
 24. dr Włodzimierz Bąk
 25. dr inż. Adam Czubak
 26. dr Małgorzata Kruszelnicka
 27. dr Katarzyna Książek
 28. dr Zbigniew Lipiński
 29. mgr inż. Władysław Makuchowski
 30. dr Jerzy Michael
 31. dr inż. Grażyna Suchacka
 32. dr Roman Szatanik
 33. mgr Marcin Szpanko
 34. mgr Mateusz Wróbel (doktorant)
 35. Katarzyna Jarmusik (studentka)
 36. Adam Linek ( student)
 37. Kinga Grzesiak (studentka)
 38. Wiktoria Lipińska (studentka)
 39. Tomasz Michael (student)
 40. Klaudia Piotrowska (studentka)
 41. Agnieszka Kołodziejska (studentka)