1. Dziekan, dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO – przewodniczący
 2. Prodziekan, dr Piotr Urbaniec
 3. Prodziekan, dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO
 4. dr hab. Adam Bacławski
 5. dr hab. Edward Boroński, prof UO
 6. prof. dr hab. Janusz Czelakowski
 7. prof. dr hab. Piotr Garbaczewski
 8. dr hab. Włodzimierz Godłowski
 9. dr hab. Valentyn Laguta, prof. UO
 10. dr hab. Barbara Majcher-Iwanow
 11. dr hab. Dariusz Man, prof. UO
 12. dr hab. Roman Marszałek
 13. dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO
 14. prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja
 15. dr hab. Ewa Pawelec
 16. dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO
 17. dr hab. Janusz Prajs
 18. dr Ian Pratt-Hartmann, prof. UO
 19. prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz
 20. dr hab. Zdzisław Suchanecki, prof. UO
 21. dr hab. Lidia Tendera, prof. UO
 22. prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
 23. dr hab. Piotr Wojtylak, prof. UO
 24. dr Agnieszka Bartecka
 25. dr Włodzimierz Bąk
 26. dr inż. Adam Czubak
 27. mgr Kamila Kowalska-Żak
 28. dr Katarzyna Książek
 29. dr Zbigniew Lipiński
 30. mgr inż. Władysław Makuchowski
 31. dr Jerzy Michael
 32. dr inż. Grażyna Suchacka
 33. dr Roman Szatanik
 34. mgr Marcin Szpanko
 35. mgr Marlena Garczewska (doktorantka)
 36. mgr Mateusz Wróbel (doktorant)
 37. Katarzyna Jarmusik (student)
 38. Magda Górniak (student)
 39. Kinga Grzesiak (student)
 40. Wiktoria Lipińska (student)
 41. Tomasz Michael (student)
 42. Klaudia Piotrowska (student)
 43. Ihor Tkachuk(student)
 44. Stanisław Richardt (student)