Kierunki

Matematyka

  • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie),
  •  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie),
  •  studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie).

Fizyka

  • studia stacjonarne I stopnia (licencjackie):
    – specjalność fizyka medyczna i biocybernetyka,
    – specjalność techniki i technologie informacyjne;
  •  studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):
    – specjalność fizyka medyczna,
  •  studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie).

Fizyka dla magistrów innych specjalności

  • studia podyplomowe (3-semestralne).

Informatyka

  • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie),
  • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie, inżynierskie),
  • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie),
  • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne, magisterskie).

 

 

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów