Kierunki

Matematyka

 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie),
 •  studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie),
 •  studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie).

Fizyka

 • studia stacjonarne I stopnia (licencjackie):
  – specjalność fizyka medyczna i biocybernetyka,
  – specjalność techniki i technologie informacyjne;
 •  studia stacjonarne II stopnia (magisterskie):
  – specjalność fizyka medyczna,
 •  studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie).

Fizyka dla magistrów innych specjalności

 • studia podyplomowe (3-semestralne).

Informatyka

 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie),
 • studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie, inżynierskie),
 • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie),
 • studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne, magisterskie).

 

 

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów