Matematyka

  • Matematyka studia stacjonarne I stopnia (licencjackie),
  • Matematyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

Fizyka

  • Fizyka studia stacjonarne I stopnia,
  • Fizyka studia stacjonarne II stopnia  1,5-roczne,
  • Analiza danych i metody pomiarowe studia stacjonarne I stopnia,
  • Optyka okularowa z elementami optometrii studia stacjonarne I stopnia. 

Informatyka

  • Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3,5 letnie, inżynierskie),
  • Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (1,5 roczne, magisterskie).

ZASADY I TRYB REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 oraz wymagane dokumenty, terminy, itp., dostępne są na stronie IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów