Godziny przyjmowania studentów (pok. 110):

  • poniedziałek, wtorek: 11.30-14.00,
  • środa: dziekanat nieczynny,
  • czwartek, piątek: 11.30-14.00.

Dodatkowo dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych
w terminach zjazdów:

sobota: 9.00-12.00.

 

Dyżur Dziekana

  • czwartek 12.00-13.00

Obsługa kierunków:
mgr inż. Małgorzata Olbińska
tel.: +48 77 452 7202, wew. 7202
e-mail: malgorzata.olbinska@uni.opole.pl

  • studia stacjonarne: fizyka, matematyka i informatyka,
  • studia niestacjonarne: informatyka.                                  

 

1 + 4 =