Wzory podań:

  1. Podanie o IOS – Podanie – IOS
  2. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym – podanie o odpis dyplomu w języku obcym
  3. Podanie o powtarzanie semestru –Podanie – powtarzanie semestru
  4. Rezygnacja ze studiów – rezygnacja ze studiów
  5. Wniosek o rozłożenie płatności na raty – rozłożenie na raty
  6. Wniosek o wymianę legitymacji – Wniosek o wymianę legitymacji
  7. Podanie o wpis warunkowy Podanie – wpis warunkowy
  8. Podanie o wydłużenie terminu oddania pracy dyplomowej – Wniosek o wydłużenie terminu pracy dyplomowej
  9. Wniosek o zwolnienie z opłat – zwolnienie z opłat

Wzory podań związane z obsługą finansową – m. in. zwrot opłaty za legitymację czy dyplom znajduja się na stronie Kwestury.