Wzory podań:

  1. Podanie o IOS – IOS-WMFiI
  2. Podanie o odpis dyplomu w języku obcym – podanie o odpis dyplomu w języku obcym
  3. Podanie o powtarzanie semestru – powtarzenie_roku-semestru_WMFiI
  4. Rezygnacja ze studiów – rezygnacja ze studiów
  5. Wniosek o rozłożenie płatności na raty – rozłożenie na raty
  6. Wniosek o wymianę legitymacji – Wniosek o wymianę legitymacji
  7. Podanie o wpis warunkowy –wpis-warunkowy-WMFiI
  8. Podanie o wydłużenie terminu oddania pracy dyplomowej – wydluzenie_egzamin_dyplomowy_WMFiI
  9. Wniosek o zwolnienie z opłat – zwolnienie z opłat