Przerwa wakacyjna

Studencie, w dniach 19.07-30.07.2021 r. Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki będzie nieczynny. W razie pytań – prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Instytutem Informatyki: 77 452 72 05. Do zobaczenia w sierpniu 🙂 Czytaj więcej →

Odszedł Prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że 24 kwietnia zmarł nagle prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, związany z Uniwersytetem Opolskim od 2008 r., wieloletni kierownik Katedry Analizy Matematycznej Instytutu Matematyki i Informatyki oraz, były dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Matematyki. Był wybitnym specjalistą w zakresie równań różniczkowych cząstkowych,... Czytaj więcej →

Dodatkowe szkolenie BHP

Szanowni Państwo, w dniu 20.02.2021(sobota) o godzine 13:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się dodatkowe szkolenie dla studentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniu BHP. Wszystkich studentów, którzy nie odbyli szkolenia BHP prosimy o dopisanie się do grupy “SZKOLENIE BHP WPiA – I Prawo NS + I Adm. II st.... Czytaj więcej →

Dodatkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego

Informujemy, że dodatkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniach, odbędą się w następujących terminach:  21.01.2021 (czwartek) 8.00- 9.30 studia licencjackie 22.01.2021 (piątek) 8.00- 9.30 studia magisterskie 17.02.2021 (środa) 17.30-19.00  studia licencjackie 18.02.2021 (czwartek) 17.30-19.00 studia magisterskie Studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu 26.01.2021 (wtorek) 7.30-... Czytaj więcej →

Ważność legitymacji

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zastosowanie ma art 51b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, który określa:  “legitymacje studenckie, legitymacje... Czytaj więcej →

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 08-09 października br. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr. Piotra Miski oraz mgr. Marcina Krzywdy. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje rozprawy dostępne są na stronie: https://apacz.matinf.uj.edu.pl/procedure/320 https://apacz.matinf.uj.edu.pl/procedure/261 Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22. Istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa... Czytaj więcej →

Dni adaptacyjne

Informacje dla kandydatów: Spotkanie ze studentami I roku informatyki stacjonarnej odbędzie się 30 września w sali 249 (budynek przy ul. Oleskiej 48). Z uwagi na wymogi sanitarne spotkanie odbędzie się w trzech turach. Każdy student zostanie powiadomiony o godzinie spotkania poprzez system IRK. Spotkanie ze studentami I roku matematyki stacjonarnej... Czytaj więcej →

Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami odnośnie organizacji semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021: Zajęcia dla pierwszych lat studiów pierwszego stopnia będą odbywać się w systemie mieszanym (hybrydowym), tzn. wybrane zajęcia odbywać się będą stacjonarnie na Uczelni w jeden ustalony dzień tygodnia, a pozostałe zajęcia będą realizowane zdalnie.  ... Czytaj więcej →

Przerwa wakacyjna

Informujemy, że w dniach 3.08-18.08.2020 roku Dziekanat będzie nieczynny. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny : 77 452 72 26 77 452 72 05. Czytaj więcej →

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

STUDENCIE, W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada. Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis... Czytaj więcej →

Szkolenie z ochrony własności intelektualnej po angielsku

UWAGA!, studenci, którzy nie brali jeszcze udziału w szkoleniu z ochrony własności intelektualnej, informuję iż ostatnie w tym semestrze szkolenie odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca 2020 r. o godzinie 18.00 za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Andrzejem Drzewieckim E-mail: adrzewiecki@uni.opole.pl. Czytaj więcej →

KOMUNIKAT Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ramowego obiegu informacji i dokumentów w związku z wprowadzeniem możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią Komunikatu Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie ramowego obiegu informacji i dokumentów w związku z wprowadzeniem możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych – Komunikat 3 –... Czytaj więcej →

KOMUNIKAT NR 2/2020 Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ramowego terminarza letniej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Bardzo proszę o zapoznanie się treścią Komunikatu Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ramowego terminarza letniej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – Komunikat 2 – ramowy terminarz sesja letnia. Czytaj więcej →

ZARZĄDZENIE nr 58/2020 i nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r.

Bardzo proszę o zapoznanie z Zarządzeniem nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r.w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych, oraz z Zarządzeniem nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 maja 2020 r.w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania egzaminów... Czytaj więcej →

ZAPISY NA LEKTORAT I EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO

Bardzo proszę o zapoznanie się z Harmonogramem Studiów Języków Obcych w sprawie zapisów na egzaminy i lektoraty z języka obcego. Rejestracja-na-egzaminy-i-lektoraty-czerwiec2020 Rejestracja  nieżetonowa na lektoraty B2+ z językiem specjalistycznym dla studentów studiów stacjonarnych na semestr zimowy 2020/2021 Rejestracja- na lektoraty B2+ czerwiec 2020 Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2020 i... Czytaj więcej →

WAŻNE INFORMACJE

Studencie, bardzo proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzeń: nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne opłaty pobierane przez Uniwersytet Opolski  nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r.w sprawie zmiany... Czytaj więcej →

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

STUDENCIE, Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji,... Czytaj więcej →

Nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickiego 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+

Drodzy Studenci! Rusza nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickiego 2020/2021 w ramach Programu Erasmus+. Rekrutacja trwa od 23.03.2020 do 03.04.2020. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem wypełnij wniosek wyjazdowy i prześlij go swojemu Koordynatorowi Erasmus+. Wszelkie dodatkowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.erasmusplus.uni.opole.pl Studia... Czytaj więcej →

Tymczasowa organizacja pracy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

W związku z Postanowieniem  Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia organizacji pracy w jednostkach organizacyjnych administracji i jednostkach naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego informuję, iż Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki wprowadził następujące dyżury w godzinach 7:30-15:30 : Poniedziałek – tel. 77 452 72 02 ,00... Czytaj więcej →

POSTANOWIENIE DZIEKANA z dnia 12 MARCA 2020 r.

Studencie, proszę o zapoznanie się z poniższym postanowieniem Dziekana z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej w okresie zawieszenia zajęć na Uczelni w związku z epidemią cowid19 Postanowienie 2 w sprawie organizacji działalności dydaktycznej – cowid19 Czytaj więcej →

WAŻNE!!!!!

Proszę zapoznać się z następującymi informacjami: Bardzo prosimy, jeżeli jest taka możliwość, o załatwianie spraw dotyczących studiów drogą mailową bądź telefoniczną. Wczoraj Parlament Studentów RP zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedłużenie ważności legitymacji. W związku z tym w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie,... Czytaj więcej →

Studencie przystępujący do obrony pracy dyplomowej

PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ: sprawdź czy wszystkie oceny są wpisane przez prowadzących do USOSa; po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora, dwa egzemplarze pracy należy niezwłocznie dostarczyć do Dziekanatu (2 tygodnie przed planowanym terminem obrony); wypełnij i wydrukuj ankietę ze strony http://kariera.uni.opole.pl/monitoring/ wpłata za Dyplom – 60 zł na poniższy... Czytaj więcej →

Uwaga!Terminarz sesji zimowej

Studencie, w Ogłoszeniach Dziekana został umieszczony Okólnik nr 2 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ramowego terminarza sesji zimowej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w roku akademickim 2019/20. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią. Czytaj więcej →

UWAGA! Zmiany związane ze stypendiami.

Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są w Dziekanacie do dn. 10 października w Dziekanacie, w godzinach dyżuru. Wnioski o stypendium socjalne i specjalne można składać w pok. E-2.0 Wydziale Lekarskim, tel. 77 452 7416 w godz. od. 11.00 do 14.00. Wszystkie dodatkowe informacje znajdą Państwo tutaj: www.dss.uni.opole.pl Czytaj więcej →

Studencie przystępujący do obrony pracy dyplomowej!

PRZED OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ: sprawdź czy wszystkie oceny są wpisane przez prowadzących do USOSa; po zatwierdzeniu pracy w APD, dwa egzemplarze pracy należy niezwłocznie dostarczyć do Dziekanatu (2 tygodnie przed planowanym terminem obrony); wypełnij i wydrukuj ankietę ze strony http://kariera.uni.opole.pl/monitoring/ za Dyplom proszę na poniższy nr konta wpłacić 60 zł... Czytaj więcej →

Warsztaty dla studentów dot. równego traktowania

Pełnomocniczka ds. równego traktowania zaprasza studentów i studentki naszej uczelni na warsztaty Zajęcia dotyczyć będą stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mikroagresji związanych z różnymi aspektami tożsamości (narodowość, religia, światopogląd, płeć, orientacja seksualna, wiek). Warsztaty będą także okazją do nabycia umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją oraz skutecznym reagowaniem... Czytaj więcej →

Wyniki konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 16 zakwalifikowane zostały do finansowania dwa projekty zgłoszone przez pracowników naszego Wydziału: – Wysokowymiarowy rachunek prawdopodobieństwa: asymptotyczne i nieasymptotyczne własności widm macierzy losowych, kierownik dr hab. Ganna Lytova, – Wyzwania dla automatycznego wnioskowania w rozstrzygalnych fragmentach logiki pierwszego rzędu:... Czytaj więcej →

Piastonalia 2019

W związku z organizacją Studenckiej Wiosny Kulturalnej „Piastonalia 2019” Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Opolskiego ogłasza godziny rektorskie w  dniach: 21-22 maja 2019 r. oraz 23 maja br. do godz. 12.00 Czytaj więcej →

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

EUROSTUDENT to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki. Ankieta zajmuje około 15 minut, ma charakter anonimowy... Czytaj więcej →

Program MOST

Właśnie ruszyła rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020 – potrwa do 15 maja. Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu MOST oraz Facebooku Czytaj więcej →

Nowa rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w roku akademickim 2019/2020, w ramach Programu Erasmus+

Drodzy Studenci! Rusza nowa rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki za granicę w roku akademickim 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+. Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesiania kwalifikacji. Z Programem Erasmus+ możesz odbyć również praktyki studenckie m.in.:... Czytaj więcej →

Badanie dotyczące wizerunku

Czy zastanawialiście się kiedyś czy istnieje pracodawca idealny ? Postanowiliśmy to sprawdzić  Razem z @PwC Service Delivery Center zapraszamy Was do wypełniania krótkiej ankiety związanej z wizerunkiem pracodawcy i preferencjami dotyczącymi zatrudnienia. http://bit.ly/Ankieta_Wizerunkowa_PwC_sdc Twoja opinia jest dla nas ważna. Czytaj więcej →

Stypedia Rektora

Decyzje stypendium Rektora są do odbioru w wersji elektronicznej w systemie USOSweb  w zakładce decyzje administracyjne (hasło do odbioru decyzji zostało wysłane na uczelniany e-mail).  Decyzje stypendium socjalnego i specjalnego są do odbioru w DSS w wersji papierowej. WARUNKIEM OTRZYMANIA STYPENDIUM  JEST ODEBRANIE DECYZJI. Czytaj więcej →

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ dla studentów w semestrze letnim 2018/2019

Drodzy Studenci! Rusza dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach Programu Erasmus+. Studia w ramach Programu Erasmus+ to niepowtarzalna możliwość zdobycia doświadczenia, nawiązania nowych, międzynarodowych kontaktów, poznania nowych kultur oraz podniesienia kwalifikacji. Rekrutacja trwa od 01.10.2018 do 19.10.2018. Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem, skontaktuj się... Czytaj więcej →

EGZAMINY DYPLOMOWE

Najbliższe przewidziane terminy egzaminów prac dyplomowych przewidziane są na dzień 13 oraz 28 września br. Proszę pamiętać, że pracę składa się w Dziekanacie dwa tygodnie przed planowym terminem obrony. Czytaj więcej →

Komunikat prodziekana ds. studentów

Komunikat nr 4/2018 prodziekana ds. studentów WMFiI z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki Sesja egzaminacyjna:        14 czerwca – 27 czerwca 2018 roku Do 03 lipca student jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności ocen wpisanych... Czytaj więcej →

Komunikat prodziekana ds. studentów

Szanowni Państwo, Na podstawie par. 4 pkt. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Opolskiego zawieszam zajęcia dydaktyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w dniu 14.05.2018 r. w godzinach 8:00-16:00 w celu umożliwienia realizacji imprez zaplanowanych na Wydziale w ramach XVI Opolskiego Festiwalu Nauki. Dr Piotr Urbaniec, Prodziekan ds. studentów Wydziału Matematyki,... Czytaj więcej →

XVI Opolski Festiwal Nauki

W imieniu organizatorów oraz władz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziały w XVI Opolskim Festiwalu Nauki. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 11-14 maja 2018r. Celem spotkań organizowanych na WMFiI jest popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:... Czytaj więcej →

IX GIEŁDA PRACY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

X Giełda Pracy Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się dokładnie za tydzień, 18.04.2018 roku. W związku z tym zwracam się z prośbą o udostępnienie materiałów promocyjnych na stronach Państwa jednostek oraz o przekazanie informacji o szkoleniach i warsztatach organizowanych w dniu Giełdy Pracy studentom jednostek. Tegoroczna Giełda Pracy została podzielona na dwie... Czytaj więcej →

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

(tylko dla studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru LETNIEGO) Studenci (wyłącznie z zaliczonym semestrem studiów)  składają wnioski w USOSweb w terminie od  5 marca do 15 marca, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie... Czytaj więcej →

Sesja egzaminacyjna – Komunikat Prodziekana ds Studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia testowej wersji indeksu elektronicznego dla studentów pierwszego i drugiego stopnia Uniwersytetu Opolskiego Od semestru letniego 2016/2017 studenta NIE OBOWIĄZUJE uzyskiwanie wpisów zaliczeń i egzaminów DO INDEKSU. Sesja egzaminacyjna:           25 stycznia – 07 lutego 2018 roku Do 14 lutego student jest zobowiązany... Czytaj więcej →

Studencie VII semestru – przyszły absolwencie – Uwaga!

Studencie oddający pracę dyplomową –  proszę pamiętać o wypełnieniu formularza osobowego monitoringu karier zawodowych. Znajdziesz go tutaj: http://kariera.uni.opole.pl/monitoring/. Ankietę należy wydrukować i dostarczyć razem z pracą dyplomową do Dziekanatu. Dziękujemy za współpracę. Czytaj więcej →

EGZAMINY DYPLOMOWE

Najbliższe terminy egzaminów dyplomowych przewidziane są na 1 i 7 lutego br. Przypominamy, że pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie na min. 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu. Czytaj więcej →