Studencie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw drogą mailową bądź telefoniczną.

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel.: 077 452 72 00, 077 452 72 02
email: wmfi@uni.opole.pl
więcej →