Przedstawiciele Wydziału w Senacie w kadencji 2016-2020
  • dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO,
  • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja,
  • dr hab. Adam Bacławski,
  • dr Zbigniew Bonikowski,
  • mgr Marlena Garczewska – przedstawicielka doktorantów.
Senacka Komisja ds kadry naukowej i zatrudnienia

prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja

Senacka Komisja ds Statutu

dr hab. Adam Bacławski

Senacka Komisja ds. badań i współpracy z zagranicą
  • dr hab. Wiesław Olchawa, prof. UO
Senacka Komisja ds. kształcenia
  • dr Agnieszka Bartecka,
  • dr Andrzej Jasiński – przedstawiciel UO w MUCI,
  • dr Piotr Urbaniec.
Senacka Komisja ds. organizacji i rozwoju
  • dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO.