Pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami:
 • dr Zbigniew Lipiński.

 

Pełnomocnik ds. praktyk studenckich w Instytucie Matematyki i Informatyki
 • dr Jerzy Michael.

 

Koordynator programu Erasmus:
 • dr M. Kruszelnicka,
 • dr Sławomir Kost.
Przedstawiciel Wydziału w Rektorskiej Komisji Budżetowej:
 • dr hab. Lidia Tendera, prof. UO.

 

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UO:
 • dr hab. Roman Marszałek.
Przedstawiciel Wydziału w Radzie Wydawniczej UO:
 • dr Ewa Pawelec.

 

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym zespole ds. programów kształcenia:
 • dr hab. Dariusz Man.

 

Koordynator współpracy z Centrum Nauk Przyrodniczych:
 • dr Agnieszka Bartecka.

 

Łącznik ze stowarzyszeniem Absolwentów UO:
 • dr Jerzy Michael.

 

Łącznik z Centrum Partnerstwo Wschodnie:
 • dr Helena Kiriczenko.

 

Koordynatorzy ECTS:
 • dr Piotr Urbaniec (wydziałowy),
 • dr Jerzy Michael (IMiI)
 • mgr Agnieszka Wendykier (IF).

 

Przedstawiciel Wydziału do kontaktu z zespołem ogólnouczelnianym mającym wspierać jednostki UO w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania:
 • dr hab. Wiesław Olchawa.

 

Wydziałowy Koordynator OFN 2016:
 • dr inż. Agata Wójcik.

 

Przedstawiciele wydziału
 • Komisja ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia – prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja,
 • Komisja ds. Badań i Wspólpracy z Zagranicą – dr hab. Wiesław Olchawa,
 • Komisja ds. Kształcenia – dr Piotr Urbaniec oraz dr Agnieszka Bartecka,
 • Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu – dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO,
 • Komisja ds. Statutu – dr hab. Adam Bacławski.
Rada Programowa kierunku fizyka:
 • dr hab. dariusz Man – przewodniczący,
 • dr Agnieszka Bartecka,
 • dr hab. Adam Bacławski,
 • mgr Agnieszka Wendykier – sekretarz ds. USOS,
 • Wiktora Lipińska – student,
 • dr Grzegorz Cieślik – Opolskie Centrum Onkologii – interesariusz zewnętrzny.

 

Rada Programowa kierunku informatyka:
 • dr Zbigniew Lipiński – przewodniczący,
 • dr Zbigniew Bonikowski,
 • dr Jacek Iwański,
 • dr hab. Lidia Tendera, prof. UO,
 • dr hab. Wiesław Szwast, prof. UO,
 • mgr Władysław Makuchowski – sekretarz ds. USOS,
 •                                           – student.
 • dr inż. Wojciech Spisak – Alcor – interesariusz zewnętrzny.

 

Rada Programowa kierunku matematyka:
 • prof. dr  hab.  Tadeusz Nadzieja – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Janusz Czelakowski,
 • prof. dr hab. Maciej Wojtkowski,
 • dr hab. Piotr Wojtylak, prof. UO,
 • dr Piotr Urbaniec,
 • mgr Władyslaw Makuchowski – sekretarz ds. USOS,
 • Tomasz Michael – student.

 

Pełnomocnik  do wykonywania inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu (komputerów stacjonarnych oraz przenośnych) w Instytutcie Matematyki i Informatyki:
 • dr inż. Adam Czubak

 

Pełnomocnik  do wykonywania inwentaryzacji oprogramowania i sprzętu (komputerów stacjonarnych oraz przenośnych) w Fizyki:
 • mgr Marcin Szpanko.

 

Lokalni Administratorzy Bezpieczeństwa Informatycznego:
 • dr Roman Szatanik (IF),
 • dr inż. Adam Czubak (IMiI).

 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia:
Ø  Wydziałowa Komisja ds Doskonalenia Jakości Kształcenia (WKDJK):
 • dr Piotr Urbaniec, Pełnomocnik Dziekana ds Jakości Kształcenia – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja,
 • dr Jerzy Michael,
 • dr Zbigniew Lipiński,
 • dr hab. Dariusz Man,
 • Kinga Grzesiak (przedstawiciel studentów),
 • Magda Górniak (przedstawiciel studentów),
 • mgr Marlena Garbaczewska (przedstawiciel doktorantów),
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka.
Ø  Wydziałowa Komisja ds Oceny Jakości Kształcenia (WKOJK):
 • dr Agnieszka Bartecka – przedwodnicząca,
 • dr Zbigniew Bonikowski,
 • dr hab. Adam Bacławski,
 • mgr Kamila Kowalska-Żak,
 • Tomasz Michael – (przedstawiciel studentów),
 • mgr Agnieszka Wołczak (przedstawiciel doktorantów).
Grupa robocza ds e-learningu:
 • dr Ireneusz Książek (przedstawiciel Dziekana);
 • dr Zbigniew Bonikowski (przedstawiciel Rady Programowej z informatyki),
 • mgr Władysław Makuchowski  (przedstawiciel Rady Programowej z matematyki),
 • dr Agnieszka Bartecka (przedstawiciel Rady Programowej z fizyki).
Grupa Robocza ds. USOS:
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka,
 • mgr inż. Małgorzata Olbińska,
 • mgr Władysław Makuchowski,
 • mgr Agnieszka Wendykier.
Opiekunowie poszczególnych lat studiów:
 • dr Katarzyna Książek,
 • dr Grzegorz Engel,
 • dr M. Żaba,
 • dr hab. Ewa Pawelec,
 • dr Zbigniew Bonikowski,
 • dr Andrzej Jasiński,
 • dr inż. Grażyna Suchacka,
 • dr Zbigniew Lipiński,
 • dr Włodzimierz Bąk,
 • dr Piotr Urbaniec,
Stypendialna Komisja Doktorancka:
 • dr hab. Barbara Majcher-Iwanow,
 • dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja,
 • dr hab. Wiesław Olchawa,
 • mgr Marlena Garczewska (doktorantka z fizyki),
 • mgr Władysław Makuchowski (doktorant z matematyki)
Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie z fizyki na rok akademicki 2016/2017:
 • dr hab. Wiesław Olchawa – przewodniczący,
 • dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO,
 • prof. dr hab. Piotr Garbaczewski,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Stefanowicz,
 • dr hab. Adam Bacławski,
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka – sekretarz.
Komisja Rekrutacyjna na studia doktoranckie z matematyki  na rok akademicki 2016/2017:
 • dr hab. Barbara Majcher-Iwanow – przewodnicząca,
 • dr hab. Roman Marszałek,
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja,
 • dr hab. Jacek Nikiel, prof. UO,
 • prof. dr hab. Maciej Wojtkowski,
 • mgr Małgorzata Bolek-Hulacka – sekretarz.
Komisja rekrutacyjna na kierunki studiów Io i IIo na rok akademicki 2016/2017;
 • dr Piotr Urbaniec – przewodniczący,
 • dr Roman Szatanik,
 • mgr Władysław Makuchowski – sekretarz na kierunki: matematyka i informatyka,
 • mgr Agnieszka Wendykier – sekretarz na kierunek: fizyka.
Komisja likwidacyjna:
 • dr hab. Wiesław Olchawa,
 • mgr Agnieszka Wendykier.
Wydziałowa Komisja Wyborcza:
 • dr hab. Ryszard Piasecki, prof. UO – przewodniczący,
 • dr Włodzimierz Bąk,
 • dr Grzegorz Engel,
 • dr Jacek Iwański,
 • dr Mariusz Żaba,
 • mgr Władysław Makuchowski,
 • mgr Łukasz Machnik,
 • Wiktoria Lipińska,
 • Klaudia Piotrowska
 • Ihor Tkachuk.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich:
 • prof. dr hab.  Janusz Czelakowski;
Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów:
 • dr Katarzyna Książek;

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
 • dr Jerzy Michael;
Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów:
 • dr hab. Ryszard Piasecki;
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:
 • dr hab. Barbara Majcher-Iwanow