Przedstawiciel Wydziału w Rektorskiej Komisji Budżetowej
 • dr hab. Lidia Tendera, prof. UO
Pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami
 • dr Zbigniew Lipiński.
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich w Instytucie Matematyki
 • dr Małgorzata Kruszelnicka
Pełnomocnik ds. praktyk studenckich w Instytucie Informatyki
 • dr Zbigniew Bonikowski
Koordynator programu Erasmus+

mgr inż. Marcin Szymanek

Przedstawiciel Wydziału w Radzie Bibliotecznej UO
 • dr hab. Roman Marszałek
Przedstawiciel Wydziału w Radzie Wydawniczej UO
 • dr hab. Ewa Pawelec
Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym zespole ds. programów kształcenia
 • dr hab. Dariusz Man, prof. UO
Łącznik ze stowarzyszeniem Absolwentów UO
 • dr Jerzy Michael
Łącznik z Centrum Partnerstwo Wschodnie
 • dr Helena Kiriczenko
Rada Programowa kierunku fizyka
 • dr hab.Dariusz Man, prof. UO – przewodniczący,
 • dr hab. Adam Bacławski,
 • dr Agnieszka Bartecka,
 • mgr Agnieszka Wendykier – sekretarz ds. USOS,
 • Anna Szrom – studentka,
 • dr Grzegorz Cieślik – Opolskie Centrum Onkologii – (interesariusz zewnętrzny; Opolskie Centrum Onkologii)
Rada Programowa kierunku matematyka
 • prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Maciej Wojtkowski,
 • dr hab. Anna Lytova,
 • dr hab. Barbara Majcher–Iwanow,
 • dr Małgorzata Kruszelnicka,
 • dr Piotr Urbaniec,
 • mgr Władyslaw Makuchowski – sekretarz ds. USOS,
 • Jacek Kiełbasa – student,
 • dr inż. Wojciech Spisak – Alcor – interesariusz zewnętrzny.
Rada Programowa kierunku informatyka
 • dr Zbigniew Bonikowski – przewodniczący,
 • dr hab. Lidia Tendera, prof. UO,
 • dr Zbigniew Lipiński,
 • dr inż. Adam Czubak,
 • dr inż. Andrzej Kozik, 
 • dr Jacek Iwański,
 • Rafał Łukasiewicz – student,
 • Michał Pudełko (Atos GDC)  – interesariusz zewnętrzny.