Święto Uniwersytetu    10 marca 2017 (czwartek)

SEMESTR ZIMOWY

03.10.2016 – 26.01.2017*      zajęcia dydaktyczne

31.10.2016 –   dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24.12.2016 – 01.01.2017
       przerwa świąteczna
27.01.2017 – 09.02.2017        sesja egzaminacyjna
10.02.2017 – 14.02.2017        przerwa międzysemestralna
13.02.2017 – 24.02.2017        sesja poprawkowa

* 25 i 26 stycznia 2016 r. (środa i czwartek) będą odbywały się zajęcia przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

SEMESTR LETNI

13.02.2017 – 09.06.2017        zajęcia dydaktyczne
13.04.2017 – 19.04.2017       
 przerwa świąteczna
02.05.2017                 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12.06.2017- 26.06.2017         sesja egzaminacyjna
04.09.2017 – 17.09.2017        sesja poprawkowa
Uwaga! Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.