Inauguracja                 11 października 2017 r.

Święto uniwersytetu  10 marca 2018 r. (sobota)

Dzień adaptacyjny     29 września 2017 r. (piątek)

SEMESTR ZIMOWY

02.10.2017 – 24.01.2018*      okres  zajęć dydaktycznych
23.12.2017 – 02.01.2018
       przerwa świąteczna
25.01.2018 – 07.02.2018        sesja egzaminacyjna
08.02.2018 – 11.02.2018        przerwa międzysemestralna
12.02.2018 – 24.02.2018        sesja poprawkowa

W dniu Inauguracji przewidziane są tylko godziny rektorskie.

SEMESTR LETNI

12.02.2018 – 13.06.2018*      okres zajęć dydaktycznych
29.03.2018 – 03.04.2018       
przerwa świąteczna
30.04.2018 – 04.05.2018        dni wolne od zajęć dydaktycznych

01.06.2018                             dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14.06.2018 – 27.06.2018        sesja egzaminacyjna
03.09.2018 – 14.09.2018        sesja poprawkowa
Termin Piastonaliów zostanie ustalony przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: czwartek i piątek.

 

*30 maja 2018 r. (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na czwartek, a w czerwcu 11 (poniedziałek), 12 (wtorek) i 13 (środa) będą odbywały się zajęcia przewidziane planem na piątek, czwartek i piątek odpowiednio.