UWAGA ! ! !
Zmiana numerów kont bankowych

dla opłat za usługi edukacyjne

Numery kont  znajdują się  na stronie USOSweb po zalogowaniu się

i wybraniu z menu opcji PŁATNOŚCI FK

Każdy student posiada dwa lub trzy indywidualne rachunki bankowe:

·         dla płatności za czesne i ich odsetki, żetony, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego

·         dla opłat za legitymację elektroniczną

·         dla opłat za akademik i odsetki za nieterminowe wnoszenie tych opłat
Opłaty za druki papierowe (indeksy, dyplomy, legitymacje papierowe) należy uiszczać na konto wydziałowe:

Nr konta:  33 1090 2138 0000 0001 1255 9552 

Wpłata na inne konto niż wskazane dla danego rodzaju płatności będzie skutkowało nierozliczeniem płatności na czas, co może wiązać się z naliczeniem odsetek, skreśleniem z listy studentów lub opóźnieniem realizacji danej usługi.

 

Prosimy Studentów o monitorowanie na stronach USOSweb poprawności Państwa rozliczeń finansowych i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości na adres mailowy swojego dziekanatu.

Zaległe należności za okres do 1 X 2015r.  nie będą widoczne w systemie USOSweb, w celu ustalenia kwoty zaległości należy skontaktować się ze swoim dziekanatem.