W celu lepszej organizacji pracy przy przygotowaniu prac dyplomowych oraz ich obron Prodziekan ds studentów dr Piotr Urbaniec wyznaczył następujące terminy egzaminów dyplomowych w semestrze letnim  roku akademickiego 2016/2017:

  • 13.06.2017 r. (złożenie pracy do 30.05.2017 r.)
  • 20.06.2017 r. (złożenie pracy do 06.06.2017 r.)
  • 29.06.2017 r. (złożenie pracy do 14.06.2017 r.)
  • 03.07.2017 r. (złożenie pracy do 19.06.2017 r.)
  • 14.09.2017 r. (złożenie pracy do 04.09.2017 r.)

Prace dyplomowe powinny zostać złożone w dziekanacie na dwa tygodnie przed wybranym terminem.