Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki tworzą trzy instytuty: Instytut Matematyki, Instytut  Informatyki oraz Instytut Fizyki.