Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki tworzą trzy instytuty: Instytut Matematyki, Instytut  Informatyki oraz Instytut Fizyki.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego wydało ocenę pozytywną.

Wydział posiada dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki,
doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Główne kierunki badań naukowych

a – w Instytucie Informatyki:

 • informatyka teoretyczna;

b – w Instytucie Matematyki :

 • algebraiczna logika matematyczna,
 • statystyka matematyczna,
 • topologia ogólna,
 • zastosowania matematyki;

c – w Instytucie Fizyki:

 • fizyka doświadczalna, w tym:
  – fizyka fazy skondensowanej,
  – spektroskopia plazmy,
  – biofizyka,
 • fizyka teoretyczna, w tym:
  – nierównowagowa fizyka statystyczna,
  – fizyka fazy skondensowanej,
  – fizyka matematyczna,
  – astrofizyka i kosmologia,
 • fizyka obliczeniowa, w tym:
  – metody obliczeniowe w fizyce ciała stałego i nanostruktur,
  – symulacje komputerowe profili implantacji pozytonów,
  – obliczenia ab initio.